FRATERNALMENT

com a bons germans SAdv, fraternalment / d’una manera fraternal, pròpia dels germans (R-M, *)

Només són amics però ho comparteixen tot com a bons germans

com bons germans (v.f.), braç a braç (p.ext.), fer l’un per l’altre (p.ext.)