FRANCÈS

la llengua d’oïl SD, denominació antiga del francès, per oposició a la llengua d’oc (EC)

Antigament la llengua francesa s’anomenava llengua d’oïl

la llengua d’oc (p.ext.)