FRACTURA

solució de continuïtat SN, punt on dues coses deixen d’estar adherides (A-M)

S’hi veu una solució de continuïtat en la formació basàltica, puix que aquesta no torna a trobar-se fins al mateix poble / S’ha produït una solució de continuïtat a la paret (A-M, *)