FRACASSAT

amb les mans al cap SP, [anar-se’n] escarmentat / [acabar] malparat en una disputa, discussió, etc., o ésser desairat en una petició o pretensió (IEC, EC)

No tingué èxit, se n’anà amb les mans al cap (S’usa normalment amb verbs de moviment i també amb el verb quedar)

amb les mans buides, emmascarat pel cul de la paella, amb una mà al davant i una altra al darrere

anar-se’n amb la cua entre cames (p.ext.)

amb les mans buides SP, anar sense res, no posseir allò que s’esperava posseir (A-M)

Si de mi depèn, te’n tornaràs amb les mans buides / Anà a l’ajuntament a buscar uns documents, però no els hi van donar i va haver de marxar amb les mans buides (S’usa normalment amb verbs de moviment i també amb el verb quedar) (R-M, *)

amb les mans al cap, amb les mans netes, amb una mà al davant i una altra al darrere, pintar-se (alguna cosa) a l’oli

amb les mans plenes (ant.), escapar-se-li de les mans (a algú) (p.ext.)

amb les mans netes SP, [anar-se’n, tornar-se’n] sense haver obtingut el que hom pretenia (IEC)

Se’n va tornar a casa amb les mans netes, sense el que volia (S’usa normalment amb els verbs de moviment marxar, sortir, tornar, etc.)

amb les mans buides

amb les mans plenes (ant.)

ésser home a l’aigua SV, trobar-se en una situació desesperada (R-M)

Si no supera els cinc metres en aquest intent, és home a l’aigua (R-M)

tenir un dogal al coll (p.ext.), plegar els bòlits (p.ext.)

ésser un alatrencat SV, veure’s frustrat en els intents (R-M)

No farà mai res de bo, és un alatrencat, com tots aquells que no poden seguir llur vocació / El seu ofici no li agrada; ell volia ser molta cosa i s’ha quedat en simple electricista; ara és un pobre alatrencat que tot ho fa de mala gana (R-M)