FOTOGRAFIA

cambra obscura SN, capsa closa amb un forat en una paret (ordinàriament proveït d’una lent) que permet l’entrada dels raigs lluminosos que van a formar una imatge dels objectes exteriors sobre la paret oposada (IEC)

És una cambra obscura de col·leccionista / Té una col·lecció de cambres fosques (També s’usa amb la forma cambra fosca)