FOSCOR

toc d’ombra SN, toc de color més fosc (EC)

La pintura tenia un toc d’ombra que feia pensar que era un dia tempestuós

toc de llum (ant.)