FOSC

a cegues SP, amb els ulls clucs, sense veure-hi (IEC)

En la tenebra, va cercar la clau a cegues, palpant la taula on l’havia deixada / Anava a cegues pel pis perquè s’havien fos els ploms (R-M)

a les fosques

a les palpentes (p.ext.), a palpes (p.ext.), a palpons (p.ext.), a palp (p.ext.)

a la penombra SP, amb mitja claror, amb ombra incompleta, amb llum feble

L’havia vist al fons del local, a la penombra, on la llum dels focus gairebé ja no hi arribava

a mitja llum, a les fosques, entre dos foscants

veure el cel per un forat (p.ext.)

a les fosques SP, sense claror, sense veure-hi / sense llum (R-M, IEC)

Després de la tempesta hem quedat a les fosques a causa d’una avaria al transformador / Berenàvem a les fosques (R-M, EC)

a cegues, a la penombra

a les palpentes (p.ext.), entre dos foscants (p.ext.), veure el cel per un forat (p.ext.)

fer fosca SV, ésser fosc, que no s’hi veu o que es veu malament (A-M)

Feia fosca i no el veia amb claredat

fer una fosca que la poden tallar

fer una fosca que la poden tallar SV, ésser completament fosc, que no s’hi veu gens (A-M)

Com que no hi ha llum, en aquell carrer sempre fa una fosca que la poden tallar

no veure-hi tres dalt d’un ruc, fer fosca, fosc com una gola de llop

fosc com una gola de llop SA, molt fosc, sense gens de llum o de claredat / [ésser] enterament fosc, tenebrós (EC)

Feia una nit fosca com una gola de llop; no hi havia cap lluïssor al cel ni cap claror a la terra / El castell era fosc com una gola de llop (També s’usa amb les formes fosc com gola de llop i fosc com la gola del llop) (R-M, *)

més fosc que una gola de llop, fer una fosca que la poden tallar, negre com una gola de llop

negre com el carbó (p.ext.)

més fosc que una gola de llop SA, molt fosc, sense gens de llum o de claredat (EC)

Aquest habitatge és més fosc que una gola de llop

fosc com una gola de llop

negre com una gola de llop SA, completament fosc / [ésser] enterament fosc, tenebrós (Fr, EC)

El pis abandonat era negre com una gola de llop i ple de teranyines / La cova on van entrar era negra com una gola de llop

fosc com una gola de llop

negre com el carbó (p.ext.)

no veure-hi tres dalt d’un ruc SV, no veure-hi a causa de la foscor

L’habitació era tan fosca que no hi veia tres dalt d’un ruc (També s’usa amb el nom burro)

fer una fosca que la poden tallar, no veure-hi gota