FORTAMENT

amb força SP, fortament, vigorosament (A-M)

Sempre fa les coses amb força

amb tota força (p.ext.)