FORT

de ferro SP, tenaç, molt resistent (IEC)

Té una voluntat de ferro; compleix tot el que es proposa / Músculs de ferro / Una salut de ferro (R-M, IEC, IEC)

d’acer

de fira (ant.), de joguina (ant.), de nyigui-nyogui (ant.)

ésser un Hèrcules SV, (ésser un) home d’una extraordinària força física o d’una complexió extraordinàriament robusta (P)

Aquest noi és un Hèrcules: es nota que darrerament va al gimnàs

ésser un roure (algú), ésser un elefant, tros d’home

ésser un roure (algú) SV, ésser molt fort, d’una gran resistència (IEC)

La Laura és un roure, sempre guanya totes les competicions

fort com un roure, d’acer, estar com un pedrer, més fort que un roure, ésser un Hèrcules

fort com un cavall SA, molt fort, robust

El seu promès era fort com un cavall

fort com una roca, fort com un toro, fort com un roure

fort com un roure SA, molt fort, robust / molt fort, d’una gran resistència / molt sa i ple de vigor (R-M, IEC, A-M)

Ja té molts anys, però encara està fort com un roure; fa vida normal, neda i juga a tennis (També s’usa ometent l’adjectiu) (R-M)

fort com una roca, ésser de bona fusta (algú), ésser de bona soca (algú), fort com un toro, més fort que un roure, ésser un roure (algú), fort com un cavall, fort com un bronze

fort com un Samsó (p.ext.)

fort com un toro SA, es diu d’una persona molt robusta (A-M)

Des que va al gimnàs està fort com un toro (També s’usa ometent l’adjectiu)

fort com una roca, fort com un roure, fort com un cavall, més fort que un roure

ésser tot músculs (p.ext.)

fort com una roca SA, fort / es diu d’una persona molt robusta (R-M, *)

Treballa de sol a sol i no es cansa: és fort com una roca / Aquest xicot és com una roca; no sé com pot aguantar-se dret després de tantes hores de caminar i havent dormit tan poc (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

fort com un roure, fort com un toro, fort com un cavall, estar com un pedrer

tenir cos SV, tenir força (EC)

Aquesta cervesa té cos, m’agrada (Només s’usa amb noms que denoten líquids, com cervesa o vi, com a subjecte)

donar cos (a alguna cosa) (inv.), prendre cos (p.ext.)

tenir la pell dura SV, no emmalaltir-se fàcilment, no sentir-se dels cops, etc. (IEC)

Tot ho resisteix; té la pell dura i no està mai malalt / Tranquil, aviat es curarà perquè té la pell dura / Té la pell molt dura i gairebé ni se n’ha adonat del cop que ha rebut (També s’usa amb els quantificadors bastant, massa, molt, etc. en posició preadjectival) (R-M, *, *)

d’acer

tenir set vides, com els gats SV, tenir molta vitalitat, viure molt de temps i malgrat molts de perills / expressió emprada per a referir-se a algú que, per la seva bona sort o fortalesa, ha salvat la vida, o hom creu que la salvarà, en circumstàncies extremament perilloses (A-M, EC)

Per molt que hagi estat malalt, en Joan és un noi molt fort i es recuperarà ràpidament: té set vides com els gats (També s’usa amb el numeral nou)