FORNICAR

anar-se’n al llit (amb algú) SV, tenir relacions sexuals amb algú (EC)

En Vicenç se’n va anar al llit amb la Maria

ficar-se al llit (amb algú), muntar-s’ho (amb algú)

endur-se (algú) al llit (p.ext.)

ficar-se al llit (amb algú) SV, tenir relacions sexuals amb algú (EC)

El marit de la Joana es fica al llit amb la seva serventa

anar-se’n al llit (amb algú), fer-ho (amb algú)

fer el salt (p.ext.), endur-se (algú) al llit (p.ext.)