FORN

forn de puja SN, forn públic que coïa pa pastat pels parroquians (EC)

Tothom fa cua al forn de puja per a coure les coques de Sant Joan

forn de pa (p.ext.), pa de puja (p.ext.)