FORMACIÓ

formació professional SN, preparació de l’alumne en les tècniques de la professió per ell elegida (EC)

La Maria va deixar el batxillerat i va passar a fer formació professional