FORMA

a guisa de SP, a manera de / a manera de, en forma de (tal cosa) / amb una aparença, una funció, una finalitat, etc., semblant a la d’algú o alguna cosa (EC, A-M, *)

Li agrada vestir a guisa de les persones importants / Han col·locat un tauló de fusta a guisa de banc

a manera de

en guisa de (v.f.)

a manera de SP, amb una aparença, una funció, una finalitat, etc., semblant a la seva (EC)

Va estendre la capa a manera de catifa / Portava una argolla a manera de braçalet (IEC, EC)

a tall de, a l’igual de, a l’estil de, a guisa de

en tant que (p.ext.), en qualitat de (p.ext.)