FORASSENYAT

eixir de seny SV, enfollir / tornar-se boig, embogir (Fr, *)

Ha eixit de seny: està per tancar en un manicomi

estar fora de seny, perdre el seny

no estar en son seny SV, no tenir expedit l’ús de les facultats mentals (A-M)

Fa cara de boig, jo diria que no està en son seny (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

estar fora de seny

estar en bon seny (ant.)