FORÇUT

fort com un Samsó SA, forçut / que té molta força (Fr, *)

El meu avi era fort com un Samsó, no parava de treballar i carregar sacs amunt i avall

fort com un roure (p.ext.)

home de braç SN, home forçut (IEC)

Ell t’ajudarà a pujar els mobles; és home de braç, i pot més que tu i jo junts / És tan home de braç, que pot doblegar barres de ferro amb les mans (També s’usa amb els noms dona, gent i persona, i amb el modificador bon o el quantificador molt en posició prenominal) (R-M)

home de punys, tenir bon braç, home de braça

home de braça SN, persona de molta força (IEC)

El meu germà és un home de braça, tot el poble el tem / És una persona de molta braça perquè durant anys ha treballat descarregant camions (També s’usa amb els noms dona, gent i persona, i amb el modificador bon o el quantificador molt en posició prenominal)

home de braç, tenir braça

home de punys SN, [ésser] home vigorós, de molta força (A-M)

Mira en Miquel, és un home de punys, té molta força i tothom el vol per a treballar (També s’usa amb els noms dona, gent i persona)

home de braç, tenir bons punys

tenir bon braç SV, ésser forçut de braços

Tu que tens bon braç, per què no m’ajudes a moure aquest moble?

tenir braça, home de braç

ésser tot músculs (p.ext.)

tenir bons punys SV, tenir molta força física (A-M)

Aquesta noia escaladora té bons punys, entrena cinc hores cada dia

home de punys

tenir braça SV, ésser forçut / ésser forcegut (IEC, EC)

Ajuda’m a moure aquest llit, tu que tens braça / Que porti la caixa aquest, que té bona braça; per a tu és massa pesant (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (R-M)

tenir bon braç, home de braça

ésser tot músculs (p.ext.)

tirar (algú) a terra amb un dit SV, expressió amb què hom pondera la superioritat de força d’una persona sobre una altra (EC)

No em busquis les pessigolles: ja saps que, si vull, et tiro a terra amb un dit / Com penses barallar-te amb ell si et tirarà a terra amb un dit? (EC, *)