FORÇAR

1. fer cedir a la força, constrènyer per força

fer violència (a algú) SV, fer fer quelcom a la força a algú (IEC)

No facis violència al teu germà perquè, si no té ganes de venir, no vindrà

fer-li força (d’alguna cosa, a algú) (p.ext.)

2. portar a un grau, a un tant, excessiu, a fer un esforç excessiu

agafar (alguna cosa) pels cabells SV, treure conseqüències a partir de punts de vista molt relatius (R-M)

No hi ha cap tipus de relació entre el que tu dius i el que diu ell. Però potser en podries trobar alguna agafant-ho pels cabells

agafar (alguna cosa) per la punta dels cabells

agafar (alguna cosa) per la punta dels cabells SV, treure conseqüències a partir de punts de vista molt relatius / considerar versemblant una cosa basant-se en punts de vista molt relatius (R-M, EC)

Això no és el que ell afirma. Ara bé: agafant-ho per la punta dels cabells, s’hi pot trobar alguna relació / Jo trobo que tu agafes per la punta dels cabells la seva proposta. A mi, en canvi, em sembla del tot positiva (També s’usa amb el verb prendre) (R-M)

agafar (alguna cosa) pels cabells

filar prim (ant.)