FONDA

ca l’afartapobres SN, dit d’una fonda o un restaurant barats / dit despectivament d’una fonda modesta (IEC, Fr)

Aquí no serveixen gaire bé; si fa no fa, com a ca l’afartapobres, però posen tovalles a taula per dissimular / Estàvem tan cansats del viatge que no ens importà d’anar a raure a ca l’afartapobres (R-M)

fonda de sisos

casa d’hostes SN, casa on donen allotjament i menjar per un preu convingut, pensió (EC)

Volien trobar una casa d’hostes abans no es fes fosc

fonda de sisos SN, fonda d’ínfima categoria / dit d’una fonda modesta (R-M, EC)

Si no esmeneu les deficiències de servei, aquest restaurant aviat semblarà una fonda de sisos (R-M)

ca l’afartapobres