FONDÀRIA

perdre fons SV, passar d’un paratge de sonda a un altre on no arriba l’escandall / passar d’un lloc on es pot determinar la profunditat de la mar a un altre on això no és possible (EC, *)

Devíem estar en un lloc d’una fondària realment impressionant, perquè havíem perdut fons

perdre peu (p.ext.)