FONAMENTALMENT

a base de SP, prenent com a fonament (EC)

És un quadre pintat a base de colors blaus