FOMENTAR

(fig.)

donar aliment (a alguna cosa) SV, fomentar / promoure la creixença d’un vici, passió, etc. (Fr, *)

Aquells homes donen aliment al crim

donar pàbul (a alguna cosa)

donar pàbul (a alguna cosa) SV, fomentar / promoure la creixença d’un vici, passió, etc. (Fr, *)

Donar pàbul a la murmuració (IEC)

donar aliment (a alguna cosa)

obrir la porta (a alguna cosa) SV, fomentar / promoure la creixença d’alguna cosa (A-M, *)

Certs films obren la porta al crim / Obrir la porta als abusos (Fr, EC)