FLUIX

a espai SP, en veu baixa / sense elevar el to de veu (A-M, *)

Parleu a espai, que el xiquet dorm!

en veu baixa, a mitja veu

[Val. (A-M)]

a la sordina SP, a la sorda, sense fer remor (A-M)

Aquests comentaris, val més fer-los a la sordina, sense estridències, que qui els senti no es pugui ofendre

en veu baixa, a la sorda

a mitja veu SP, amb veu fluixa / amb una veu poc potent (R-M, EC)

Com que parlaven a mitja veu, des d’on jo era no els podia sentir. (S’usa normalment amb els verbs dir, murmurar, parlar, etc.) (R-M)

en veu baixa, a cau d’orella, baix-baix, de baix en baix, a espai

en veu alta (ant.), a plena veu (p.ext.)

a sota veu SP, en veu baixa / amb veu poc intensa (R-M, *)

No vaig entendre gaire bé perquè ho deia a sota veu al noi que seia al seu costat (S’usa normalment amb els verbs dir, murmurar, parlar, etc.) (R-M)

a cau d’orella, en veu baixa

en veu alta (ant.)