FLUCTUACIÓ

alts i baixos SCoord, fluctuacions / variacions experimentades en el curs general d’alguna activitat (R-M, *)

No sap adaptar-se als alts i baixos de la vida i qualsevol contrarietat l’exaspera / L’amor té molts alts i baixos (R-M, EC)

fer puges i baixes (p.ext.)

el flux i el reflux SCoord, fluctuació / expressió usada per a referir-se a la variació experimentada en el curs general d’alguna cosa (Fr, *)

El flux i el reflux de la mar a les costes de l’Atlàntic / El flux i el reflux de l’opinió (IEC)