FLEXIBLE

passar bou per bèstia grossa SV, no ésser estricte / ésser possibles o passadores certes coses perquè hom no mira prim, perquè no s’hi mira gaire (R-M, EC)

En temps de necessitat no es pot ésser exigent amb la qualitat dels productes; aleshores, passa bou per bèstia grossa (R-M)

mirar prim (ant.), tenir la màniga ampla (p.ext.), fer els ulls grossos (p.ext.)