FLEGMÀTIC

ésser fet de pasta de coca bamba SV, ésser excessivament blan, sense energia (A-M)

Hauries de tenir més empenta; ets fet de pasta de coca bamba (També s’usa amb el verb estar)

no tenir sang, no tenir sang a les venes

[Mall. (A-M)]

no tenir sang SV, ésser excessivament flegmàtic, no indignar-se per res (A-M)

És un noi massa calmós, no té sang

no tenir sang a les venes, tenir sang d’aigua, tenir sang d’orxata, tenir sang de nap, ésser fet de pasta de coca bamba

més bla que un cotó (p.ext.)

no tenir sang a les venes SV, ésser excessivament plàcid, no indignar-se per res / mancar d’energia (EC, IEC)

S’ha deixat insultar sense cap reacció de dignitat; no té sang a les venes (R-M)

no tenir sang, ésser fet de pasta de coca bamba, tenir sang d’aigua, tenir sang d’orxata, tenir sang de nap

més bla que un cotó (p.ext.)

tenir sang d’aigua SV, no tenir vigor, ésser passiu / ésser excessivament flegmàtic, no indignar-se per res (IEC, A-M)

No t’amoïnis, que no el motivaràs de cap manera; té sang d’aigua

tenir sang d’orxata, tenir sang de nap, no tenir sang, no tenir sang a les venes

tenir sang d’orxata SV, no tenir vigor, ésser passiu / ésser excessivament flegmàtic, no indignar-se per res (IEC, A-M)

No hi ha res que et faci moure ni exaltar, tens sang d’orxata

no tenir sang, tenir sang d’aigua, tenir sang de nap, no tenir sang a les venes

tenir sang de nap SV, ésser excessivament flegmàtic, no indignar-se per res (A-M)

En Joan té sang de nap, no té cap objectiu a la vida i no s’implica mai en res

no tenir sang, tenir sang d’aigua, tenir sang d’orxata, no tenir sang a les venes