FLAMA

foc follet SN, flama erràtica que es produeix arran de terra, en els cementiris, etc., per la inflamació del fosfur d’hidrogen que es desprèn de les matèries orgàniques en descomposició o del metà en certs terrenys (IEC)

Volen anar al cementiri a veure algun foc follet