FIXAR

cremar-se els ulls SV, aplicar-se molt en una feina / treballar llarga estona i d’una manera intensa en una cosa que cal mirar fixament, cosint, escrivint, etc. (R-M, IEC)

S’ha cremat els ulls per fer-te un jersei a mà i no li ho has sabut agrair