FIXAMENT

mirar (algú o alguna cosa) de dret en dret SV, mirar fixament (Fr)

Si no vols caure de la bicicleta cal que miris sempre de dret en dret al teu davant (R-M)

mirar (algú o alguna cosa) de fit a fit