FITAR

mirar (algú o alguna cosa) de fit a fit SV, mirar fixament (una persona o) un objecte (IEC)

Mirava les coses de l’aparador de fit a fit / El fa posar nerviós que el miri de fit a fit (*, EC)

mirar (algú o alguna cosa) de dret en dret

mirar (algú o alguna cosa) fit a fit (v.f.)