FISCALITZAR

(fig.)

formar expedient (a algú) SV, sotmetre un funcionari o un empleat a les actuacions necessàries per a jutjar la seva manera de procedir (EC)

Cal que formem expedient a tots els funcionaris de l’oficina per valorar el seu procediment a l’hora de treballar

prendre-li el pols (a algú) (p.ext.), passar revista a (p.ext.)