FINGIR

dir (alguna cosa) només de boca SV, dir alguna cosa per compliment / sense convicció, fingidament (IEC, R-M)

Li ha dit que aquell vestit era bonic només de boca. En realitat el troba horrible / Ho va dir de boca, només per quedar bé / Ell està disposat a fer-ho, de boca; dubto que compleixi el que ha promès (També s’usa amb la forma dir (alguna cosa) de boca) (*, *, R-M)

de les dents enfora

per compliment (p.ext.), de boca (p.ext.)

estar molt ocupat en la roba dels gegants SV, fingir moltes ocupacions un qui no en té cap (A-M)

Sempre diu que no ens pot ajudar, però em sembla que està molt ocupat en la roba dels gegants

traure calces d’oli

estar empleat en la roba dels gegants (p.ext.)

[Val. (A-M)]

fer aparès (alguna cosa) SV, fer veure allò que no és; fingir / fingir, aparençar, simular (A-M, EC)

Fa aparès que no sap res, perquè no li facin més preguntes

fer semblant (de fer alguna cosa), fer veure (alguna cosa)

fer aparers (alguna cosa) (v.f.), fer comèdia (p.ext.), fer teatre (p.ext.)

[aparès: mot no registrat a l’IEC]

fer comèdia SV, fingir / fer una acció o accions de caràcter exagerat o espectacular, fetes per a impressionar (R-M, *)

Si t’agrada el lloc que t’ofereixen, no facis comèdia simulant que no t’interessa i accepta’l clarament (R-M)

fer teatre, fer el paperot

ésser comèdia (p.ext.), fer el seu paper (p.ext.), fer dues cares (p.ext.), fer aparès (alguna cosa) (p.ext.), febre cucurella (p.ext.)

fer compliments SV, estar-se d’alguna cosa per timidesa, per respecte, per civilitat (EC)

A casa la sogra sempre fa compliments per quedar bé / Mengeu, home: no feu compliments / Beu, no facis compliments (*, IEC, EC)

fer dues cares SV, no ésser sincer, fingir dues maneres de pensar oposades / tractar d’acontentar alhora les dues parts contràries (A-M, IEC)

És d’aquelles persones que al davant et diu una cosa i al darrere no para de criticar-te, fa dues cares

fer el doble joc (a algú), anar amb ham, nedar i guardar la roba, home de dos vents, menjar amb dos plats

tenir dues cares (p.ext.), fer comèdia (p.ext.)

fer el desmenjat SV, fingir desinterès per allò que en realitat hom cobeja (EC)

Fa el desmenjat, però en realitat es mor de ganes d’anar d’excursió amb vosaltres

fer el paper SV, fingir / fingir amb el fi d’aconseguir un profit (R-M, *)

Té molta antipatia al seu oncle, però com que sap fer el paper ningú no se n’adona / Sempre me fa es paper, però ja el conec

fer el paperot, fer teatre

fer el seu paper (p.ext.)

fer es paper (Mall.)

fer el paperot SV, dissimular / fer comèdia, fingir, amb el fi d’aconseguir un profit (R-M, IEC)

No li agrada rebre visites, però no li queda altre remei que fer el paperot i aguantar-les (R-M)

fer el paper, fer comèdia, posar-se la màscara

fer semblant (de fer alguna cosa) SV, simular / fer veure alguna cosa, donar-la a entendre, fer que es vegi o es conegui / afectar l’aire, fingir (R-M, A-M, EC)

Ha fet semblant de no veure’m, però jo sé que m’ha mirat (R-M)

fer veure (alguna cosa), fer aparès (alguna cosa)

fer teatre SV, (fer una) acció o accions de caràcter exagerat o espectacular, fetes per a impressionar (EC)

Quan era petita i no tenia ganes d’anar a escola feia teatre dient que es trobava malament

fer comèdia, fer el paper, fer tots els papers de l’auca

fer aparès (alguna cosa) (p.ext.)

fer tots els papers de l’auca SV, fingir / fer comèdia, fingir, amb el fi d’aconseguir un profit (R-M, *)

Ell queda sempre bé amb tothom; sap fer tots els papers de l’auca (R-M)

fer teatre, saber fer totes les cares

fer veure (alguna cosa) SV, simular / fingir / fer veure allò que no és (R-M, IEC, *)

Ja ho havia sentit a dir, però va fer veure que no ho sabia / Fa veure que no ho veu (R-M, EC)

fer semblant (de fer alguna cosa), fer aparès (alguna cosa)

fer veure una cosa per altra (a algú) (p.ext.), salvar les aparences (p.ext.), fer-se passar per (p.ext.)

menjar amb dos plats SV, tenir dues intencions (A-M)

No te’n refiïs; és d’aquells que menja amb dos plats

fer dues cares

tenir dues cares (p.ext.)

pintar-li la cigonya (a algú) SV, fer creure el que no és (IEC)

Si li pintes la cigonya no li diràs la veritat, però li estalviaràs un disgust / No va comprendre que aquell subjecte li pintava la cigonya fins que va veure palpablement que tot era mentida (*, R-M)

fer empassar la píndola (a algú), donar gat per llebre, daurar-li la píndola (a algú)

clavar-li una blava (a algú) (p.ext.)

saber fer totes les cares SV, fingir / saber fingir amb el fi d’aconseguir un profit (R-M, *)

No queda mai malament amb ningú perquè sap fer totes les cares (R-M)

fer tots els papers de l’auca, nedar i guardar la roba

tenir un aire de SV, fingir / algú, fingir el que no és (Fr, *)

Tenia un aire d’ingenu però, en realitat, era un gat vell / En Pere té un aire de milionari, des que es passeja amb un Audi (S’usa amb noms que denoten actituds, oficis i, en general, atributs de persones, com a complement. També s’usa amb les formes tenir l’aire de i tenir tot l’aire de)

traure calces d’oli SV, tenir una ocupació fictícia

No sé per què no véns. Quines calces d’oli has de traure?

estar molt ocupat en la roba dels gegants

[Val.]