FINGIMENT

ésser comèdia SV, ésser fals

Gemega molt, però és comèdia / Tots aquests comportaments semblen comèdia (També s’usa amb el verb semblar) (EC, *)

fer comèdia (p.ext.)