FINGIDAMENT

de les dents enfora SP, sense convicció, fingidament

De les dents enfora és molt fàcil prometre moltes coses quan no es pensen complir

dir (alguna cosa) només de boca

per compliment (p.ext.)

de paraula SP, sense convicció (R-M)

Es coneix que ho diu de paraula, però que pensa ben al contrari (R-M)

per compliment