FINESTRA

ull de bou SN, finestra, claraboia, rodona / finestra o lluerna de forma ovalada o circular (IEC, EC)

Has vist aquell vaixell quants ulls de bou que té?