FINANCERA

caixa d’estalvis SN, institució financera de caràcter inicialment lucratiu destinada a l’administració de dipòsits d’estalvis de primer grau a profit dels imposants i de la comunitat (EC)

Hauries de portar els diners que tens a casa a una caixa d’estalvis