FINALITAT

a fi i efecte de SP, per tal d’aconseguir una intenció / locució que introdueix el fi d’una acció (R-M, EC)

Em llevaré d’hora a fi i efecte d’anar-hi més aviat / Els escriuré ben aviat a fi i efecte que no passin ànsia / Ho esmento a fi i efecte que hi reflexionis (*, R-M, EC)

a fi de, per tal de

a l’efecte de SP, per aconseguir / per a aquest fi, amb aquesta intenció (R-M, A-M)

Ell llegeix a l’efecte d’instruir-se / A l’efecte que es pugui vendre la casa, cal rebaixar-ne el preu (IEC, *)

a fi de, per tal de

a efecte de (v.f.)

per amor de SP, per tal que, amb l’objecte de (A-M)

Convenia fer les coses ben fetes, per amor de no perdre la feina / Sa mare, al restar viuda, havia llogat el piset per mor de fer estalvis / Va enviar a cercar el pintor Lluch per mor que li pintés un lleó (*, A-M, A-M)

per tal de, a fi de

per mor de (v.f.)

per ço que SP, locució-conjunció que serveix per a introduir una oració causal (si el verb està en indicatiu) o final (si el verb està en subjuntiu) (A-M)

Dava-li faenes per ço que en son pensament per ociositat no entrassen malvades cogitacions (A-M)

per tal de, a fi de

per tal de SP, per a aconseguir (R-M)

Vaig anar-hi ben aviat per tal de trobar-lo a casa / Per tal que entengueu millor el tema, us he fet unes fotocòpies (R-M, *)

a fi de, a l’efecte de, per ço que, a fi i efecte de, per amor de

punt de mira SN, fi al qual hom tendeix (IEC)

El seu punt de mira és arribar a ser famós

punt de vista (p.ext.)