FILMAR

prendre vistes SV, filmar, fotografiar (IEC)

Ha dedicat tot el matí a prendre vistes

presa de vista (p.ext.)