FILL

fill del primer llit SN, fill del primer matrimoni (EC)

Ell és fill del primer llit, perquè és el fill de la seva primera muller