FIGURAR

pintar-hi SV, figurar, tenir o mostrar importància (A-M)

Tu no hi pintes res en això / Segur que aquí la Marta hi pinta més que no ens pensem / Vols dir que hi pinta res? Si ningú se l’escolta / Vés-te’n, que tu aquí ja no hi pintes res (A-M, *, *, *)