FIDEL

fidel com un gos SA, [ésser] extremament fidel (EC)

Ets fidel com un gos. Tot i les males jugades que t’ha fet, vols continuar essent amic seu? / Sempre serà al teu costat perquè és lleial com un gos (També s’usa amb l’adjectiu lleial)

gata maula (ant.), mosca balba (ant.), ésser del coll tort (ant.), home de dos vents (ant.), estar a les bones i a les males (p.ext.), estar a les verdes i a les madures (p.ext.)