FIAT

poder confiar-li or batut (a algú) SV, ésser molt fiat (Fr)

A ell, li pots confiar or batut, és de confiança

de confiança