FIANT

a espera SP, ajornant la valoració d’una mercaderia fins al termini fixat per a pagar-la / comprar o vendre sense cobrar al mateix moment, sinó al cap de cert temps / deixant el pagament per a més endavant, en un termini fixat (R-M, A-M, EC)

Han ajustat el tracte, però la venda es fa a espera fins a la taxació dels perits / Li lliuraren tota la col·lecció de llibres a espera / M’ho ha donat a espera (R-M, R-M, EC)

a crèdit, a fiar, a termes, a terminis

al comptat (p.ext.), pagar (alguna cosa) amb blat vell (p.ext.), pagar (alguna cosa) amb palla vella (p.ext.)