FIABLE

de bona font SP, per bon conducte / per un mitjà que mereix confiança o crèdit (R-M, *)

T’ho pots ben creure perquè ho sé de bona font / M’ha arribat de bona font la notícia que demà serà festa a tot l’Estat (R-M)

de bona tinta, per bon conducte, del cert, saber (alguna cosa) de bona part

de ciència certa (p.ext.)

de bona tinta SP, [saber-ho] de font verídica, autoritzada (A-M)

Ell sap de bona tinta que demà hi haurà reunió privada dels consellers (R-M)

de bona font, del cert, per bon conducte, saber (alguna cosa) de bona part

de ciència certa (p.ext.)

de confiança SP, que mereix confiança / persona en qui hom pot tenir confiança (R-M, IEC)

Li ho pots dir sense por; és un home de confiança / Podeu parlar clar; l’Ernest és de confiança (També s’usa amb el quantificador tot en posició prenominal) (R-M)

de fiar, de tota la vida, poder confiar-li or batut (a algú)

ésser un gitano (ant.), de pronòstic (ant.), de pronòstic reservat (ant.), deixar (alguna cosa) en les mans (d’algú) (p.ext.)

de fiar SP, que mereix confiança, en qui hom pot tenir confiança

Ella és de fiar, ja li podem deixar les claus

de confiança

ésser un gitano (ant.)

de tota la vida SP, que mereix confiança, perquè fa molt que la coneixem

És una botiga d’aquelles de tota la vida; els productes que venen ja sabem que són de bona qualitat

de confiança