FI (adj.)

de punta fina SP, dit per a referir-se a un llapis, bolígraf, etc., que escriu finament, que fa el traç fi

Un llapis de punta fina / M’haig de comprar un bolígraf de punta fina

punta fina (p.ext.)

fi com una seda SA, es diu d’una cosa molt fina (A-M)

Aquest teixit és fi com una seda / Aquesta brusa és fina com una seda

tenir bon tacte (p.ext.)

tenir bon tacte SV, ésser suau, etc., al tacte (EC)

Aquest llençol que t’han regalat té bon tacte: els deu haver costat car / Aquest vestit és de bon tacte (També s’usa amb la forma de bon tacte)

fi com una seda (p.ext.)