FEU

en feu SP, expressió per a referir-se a aquelles possessions (territoris, terrenys, etc.) que estan sota el domini d’algú

El fill gran del senyor tenia aquells terrenys en feu