FERRADURA

de ferradura SP, en forma de ferradura / en forma quasi circular, sense que els extrems arribin a tenir contacte, de circumferència de més de 180° (EC, *)

Arc de ferradura / Revolt de ferradura (EC)