FERM

fort com una roca SA, ferm. Incommovible (R-M)

Aquest noi és fort com una roca; mai no cedeix davant les adversitats / Van intentar en va de commoure’l, perquè ell sempre es va mostrar com una roca / Tot i que li ho va demanar plorant, ell va mantenir la seva decisió ferm com una. roca (També s’usa ometent l’adjectiu i amb la forma ferm com una roca) (*, R-M, *)

fred com el gel (p.ext.)