FERIR-SE

prendre mal SV, lesionar-se / sofrir un dany en un accident (R-M, IEC)

No aneu amb la bicicleta per aquest camí tan pedregós, que podeu prendre mal (R-M)

fer un mal gest (p.ext.)