FERIR

cosir (algú) a punyalades SV, omplir (algú) de ferides amb un punyal, etc. (EC)

L’altre dia es van barallar dos nois al carrer i un va cosir a punyalades l’altre (També s’usa amb el nom ganivetada)

fer un trau (a algú) (p.ext.), fet un Cristo (p.ext.), fet un sant Llàtzer (p.ext.)

fer sang (a algú) SV, ferir algú de manera que li surti sang del cos (A-M)

Em va fer sang l’altre dia quan estàvem jugant amb aquell objecte que punxava / Se’m va escapar el ganivet i em vaig fer sang a un dit

anar com un canal (p.ext.), sang viva (p.ext.)

fer un trau (a algú) SV, donar a algú una ganivetada, una punyalada, etc. (IEC)

A la baralla, ha fet un trau al noi de l’altra colla i l’han hagut de dur a l’hospital

cosir (algú) a punyalades (p.ext.)

obrir el cap (a algú) SV, ferir el cap (R-M)

Sense voler va obrir el cap al seu company de jocs / Tot jugant li va obrir el cap d’un cop de roc (*, R-M)

rompre el cap (a algú)

posar (algú) com un Cristo SV, posar algú en estat deplorable a força de cops o ferides (A-M)

Aquella guarda d’al·lots varen posar en Jaume com un Cristo. Després el vàrem haver de dur a l’hospital (També s’usa amb el verb deixar)

[Mall. (A-M)]

rompre el cap (a algú) SV, ferir / ferir el cap a algú (Fr, *)

Li van rompre el cap amb una pala i li va quedar la marca del trau

obrir el cap (a algú)