FELICITAT

el si d’Abraham SD, expressió bíblica de la felicitat dels justs, com a recompensa, a l’altra vida (EC)

Ara, amb la fe que ell tenia, deu tenir la seva ànima al si d’Abraham

la vida eterna (p.ext.)

paradís terrenal SN, paradís / estat de felicitat amb relació a llocs amens, confortables, plens de pau (EC, *)

Estar en aquell lloc, per mi, era estar al paradís terrenal