FELIÇ

a la glòria SP, [sentir-se] complagut / [trobar-se, algú] molt bé en cert lloc, en certa situació, etc. (R-M, EC)

D’ençà que ha canviat de casa està a la glòria; no té veïns ni soroll / En aquell poble viu a la glòria (S’usa normalment amb els verbs estar, sentir, trobar, viure, etc.) (R-M, *)

al cel, encantat de la vida, al setè cel

en la glòria (v.f.)

al cel SP, complagut, sentint-se molt bé en un cert lloc, en una certa situació, etc. / sentir-se satisfet / ésser feliç (*, R-M, IEC)

D’ençà que han fet parar el taller que teníem al costat, som al cel; ara vivim tranquils i sense soroll (S’usa normalment amb els verbs ésser, estar, trobar, viure, etc.) (R-M)

al setè cel, a la glòria, estar sobre un llit de roses

pondre-li totes (a algú) (p.ext.), com el peix a l’aigua (p.ext.)

al setè cel SP, complagut, sentint-se molt bé en un cert lloc, en una certa situació, etc. / gaudir (*, R-M)

Al costat de la persona que més aimava se sentia al setè cel (S’usa normalment amb els verbs ésser, estar, sentir, trobar, viure, etc.) (R-M)

al cel, a la glòria

encantat de la vida SA, ésser feliç / en una situació molt plaent (R-M, *)

Viu sense cap preocupació; està encantat de la vida (R-M)

a la glòria, estar sobre un llit de roses

ànima en pena (ant.)

estar sobre un llit de roses SV, sentir-se feliç / estar en una situació molt plaent (R-M, IEC)

Tot és agradable; la gent, amable; la feina, interessant; el menjar, deliciós; estic sobre un llit de roses d’ençà que he vingut en aquest poble (R-M)

encantat de la vida, al cel

estar com qui està en el cel (p.ext.)